Karakteristike proizvoda: Ispunjava uslov Klasa Dfl-s1