Karakteristike proizvoda: Za jednosmenski dnevni rad