fbpx ESD i antistatik zaštita i oprema

Zaštita od elektrostatičkog naelektrisanja

Da li ste ikada doživeli da se “opečete” kada dodirnete neki predmet, ili kako neko kaže, doživite “strujni udar” nakon što ste dodirnuli kvaku, vrata automobila ili slavinu? Ako imate takvo iskustvo, onda već znate nešto o efektima statičkog elektriciteta, odnosno elektrostatičnom pražnjenju (ESD- electrostatic discharge).

Sadržaj stranice:

1. Šta je statički elektricitet?
2. Uticaj statičkog elektriciteta na ljude
3. Statički elektricitet zaštita
3.1. Antistatik tekstilni materijali
3.2. Antistatik sprej
3.3. Antistatik podloge
3.4. Antistatik obuća
3.5. Antistatik narukvice
3.6. Antistatik rukavice
3.7. Antistatik folije
4. Razlika između ESD i antistatik opreme
5. Saveti za prirodnu antistatik zaštitu

Šta je statički elektricitet?

Dejstvo statičkog elektriciteta
Dobro poznat efekat statičkog elektriciteta

Trljanjem dva predmeta elektroni se neravnomerno raspoređuju, narušava se balans pozitivnog i negativnog naelektrisanja, jedan predmet postaje pozitivno a drugi negativno naelektrisan. Tada na površini predmeta ostaje dodatno naelektrisanje, odnosno elektricitet koji miruje, tzv.statički elektricitet

Dodatno naelektrisanje “čeka” momenat kada će se “otpustiti” sa površine i ponovo vratiti atome u neutralno stanje, a taj pogodan trenutak je prilikom dodira sa predmetom koji je suprotno naelektrisan.

Taj momenat se zove elektrostatičko pražnjenje, ili elektrostatsko ispuštanje (ESD), a mali šok koji se u tom momentu oseti je rezultat brzog kretanja ovih elektrona. 

Statički elektricitet se češće dešava kada je vazduh suv, jer on lakše akumulira elektrone na površini kože, dok vlaga u vazduhu pomaže elektronima da se brže udalje sa površine.

Statički elektricitet uglavnom ne može ugroziti život, ali ima značajan uticaj na ljude.

Uticaj statičkog elektriciteta na ljude