Antistatičke podloge

Ove podloge obezbeđuju antistatičku zaštitu radnog mesta, štite zaposlene i osetljivu električnu opremu.