Podloge i dezo barijere za fabrike hrane i ketering

Gumene podloge iz ove kategorije su napravljene tako da u uslovima gde pod može biti mokar i jako zamašćen omoguće stabilno i udobno kretanje, bez opasnosti od klizanja.

U našoj ponudi, kada su u pitanju gumene podloge za prostorije sa hranom, su i dezo barijere, kojima se uklanjaju svi organizmi sa obuće pre nego što se uđe u zonu u kojoj se obrađuje hrana. Gumene podloge za kuhinje u restoranima i fabrikama hrane su dugotrajne i lake za čišćenje. Mogu da imaju i ergonomski efekat, koji smanjuje osećaj umora. Primarni cilj je da ove gumene podloge onemoguće klizanje, bez obzira na okruženje.