Zaštita kablova

Program zaštite kablove je danas neophodan u cilju, pre svega, povećanja bezbednosti, ali i zaštite samih kablova kao deo industrijske opreme.

Svaka građevinska aktivnost ili organizacija dešavanja kao što su koncerti, zahtevaju velika napajanja električnom energijom. To podrazumeva da se na istom mestu nalaze kablovi, ljudi i mehanizacija. Zaštitom kablova povećava se stepen bezbednosti radnika ili učesnika u ovim aktivnostima. Sa druge strane, teška vozila i mehanizacija mogu nesmetano da prelaze preko ovih zaštitnika, bez bojazni da može da se izazove neka nesreća ili da se desi neki kvar.