fbpx Opasne materije - Prevoz, klase, potencijalni rizici i kako ih izbeći

Opasne materije i rizici

Opasne materije su svakodnevno prisutne u našem okruženju, a epitet opasne su dobile jer pogrešno rukovanje njima, ili neadekvatan transport i skladištenje može dovesti do neželjenih posledica.

Stoga je važno znati koje su to opasne materije, kako se prevoze  i šta je bitno poštovati da ne bi predstavljale rizik za pojedinca i okolinu.

Sadržaj stranice:

1. Opasne materije - definicija
2. Lista opasnih materija
3. Klase opasnih materija
4. Prevoz opasnih materija
4.1. Obeležavanje vozila za transport opasnih materija
5. Mere bezbednosti pri radu sa opasnim materijama
5.1. Faktor 1 - Opasna materija
5.2. Faktor 2 - Spoljašnji uslovi
5.3. Faktor 3 - Čovek
6. Uticaj opasnih materija na životnu sredinu i zdravlje ljudi

Opasne materije - definicija 

Opasne materije su sve materije koje svojim osobinama i hemijskim reakcijama potencijalno mogu naštetiti zdravlju ljudi, ugroziti život živih bića i ugroziti životnu sredinu. Mogu biti u gasovitom, tečnom ili čvrstom agregatnom stanju i zahtevaju poseban oprez i poštovanje propisa tokom proizvodnje, rukovanja, pakovanja, transporta i skladištenja.

Lista opasnih materija

Lista najopasnijih materija
9 tipova opasnih materija

Najpoznatije opasne materije u našem okruženju su:

1. Aspartam: Veštački zaslađivač koji prekomernom konzumacijom može dovesti do glavobolja i problema sa varenjem.

2. Azbest: Prirodni mineral koji ima kancerogeno dejstvo kada se njegova vlakna udišu.

3. Olovo: Toksičan metal koji može dovesti do neuroloških oštećenja, posebno kod male dece.

4. Živa: Teški metal koji može izazvati ozbiljne neurološke i razvojne probleme.

5. Benzen: Bezbojna i zapaljiva tečnost koja dugotrajnim delovanjem može dovesti do leukemije i drugih poremećaja krvi.

6. Pesticidi: Hemijske supstance koje usled nepravilne upotrebe ili tretiranja zemljišta može imati štetne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

7. Formaldehid: Bezbojni gas sa jakim mirisom koji može izazvati respiratorne probleme i klasifikovan je kao kancerogen za ljude.

8. Radon: Radioaktivni gas čije udisanje u velikim koncentracijama može povećati rizik od raka pluća. 

9. Arsen: Prirodni element koji u visokim dozama može dovesti do različitih zdravstvenih problema, uključujući lezije kože, rak i kardiovaskularne bolesti.

U odnosu na agregatno stanje, hemijske osobine i stepen opasnosti, sve materije su raspoređene po klasama.

Klase opasnih materija