fbpx Dezinfekcija ruku - Higijena, pravila i sredstva

Higijena i dezinfekcija ruku

Zašto je važna dezinfekcija ruku? Odgovor je najviše povezan sa ulogom i funkcijom koju naše ruke, tj.šake imaju. Njima se rukujemo sa ljudima, od malena rukama otkrivamo predmete, dodirujemo i upoznajemo kompletno okruženje. Dakle, koža ruku je glavni senzor čoveka, prijemnik i odašiljač za sve što u okolini postoji, uključujući i milione mikroorganizama.

Sasvim je sigurno da je dezinfekcija ruku neophodna za sprečavanje širenja mikroba, naročito u situacijama poput epidemije ili skorašnje pandemije. Da bismo izbegli štetno dejstvo svih bacila koji se nalaze na našim rukama, svakodnevno pranje i dezinfekcija ruku su obavezni.

Sadržaj stranice:

1. Higijena ruku
1.1. Kada se sprovodi higijensko pranje ruku?
1.2. Tehnika pravilnog pranja ruku - slike
2. Obavezna dezinfekcija ruku
3. Pravilna dezinfekcija ruku - slike
4. Sredstva za dezinfekciju ruku
5. Aparati za dezinfekciju ruku
6. Dezinfekcija ruku u kućnim uslovima
7. Da li svi možemo da koristimo alkoholna dezinfekciona sredstva?
8. Ovo još nismo rekli o dezinfekciji ruku, a važno je

Higijena ruku

Pranje ruku kao najbolja higijenska praksa
Higijensko pranje ruku je mera lične higijene i kulture

Na rukama se mogu naći brojni mikroorganizmi koji se u razmaku od samo nekoliko sati mogu umnožiti do te mere, da njihov broj bude i preko 100.000 klica po ruci. 

Kako bi se osigurao prekid daljeg širenja mikroba, higijena ruku predstavlja osnovnu i najvažniju proceduru. Jednostavna higijenska navika i kultura pranja ruku sapunom i tekućom vodom, može da spreči nastanak i širenje niza infekcija i zaraznih bolesti poput:

  • Infektivne žutice
  • Crevnih bolesti
  • Virusnih i bakterijskih bolesti disajnih organa
  • Infekcije oka, kože, sluzokože

Kako bi se osigurala dobra higijena, pranje ruku kao meru lične higijene potrebno je sprovoditi uvek i na svakom mestu, a uz poštovanje preporuka i pravila.

Kada se sprovodi higijensko pranje ruku?